COPLAN Projekt - Kontakt na zaměstnance a spolupracující osoby

Seznam zaměstnanců a spolupracujících osob

Hlavní kontaktní osoby

Ing. Karel Frontz a.i. karel.frontz@coplan.cz jednatel společnosti
Ing. Stanislav Babka a.i. stanislav.babka@coplan.cz vedoucí oddělení pozemních staveb
Ing. Miloš Karpíšek a.i. milos.karpisek@coplan.cz vedoucí oddělení statiky stavebních konstrukcí
Věra Frontzová vera.frontzova@coplan.cz obchod a vnější vztahy
Jana Mezihoráková jana.mezihorakova@coplan.cz asistentka
Renáta Turková renata.turkova@coplan.cz asistentka

Pozemní stavby a architektura

Ing. Stanislav Babka a.i. stanislav.babka@coplan.cz vedoucí stavebního oddělení
Ing. Miloš Škoda milos.skoda@coplan.cz zástupce vedoucího stavebního oddělení
Ing. Jan Čech a.i. jan.cech@coplan.cz samostatný projektant
Ing. arch. Lenka Bernardová lenka.bernardova@coplan.cz architekt
Ing. Petr Janeček petr.janecek@coplan.cz projektant
Marcela Váchová marcela.vachova@coplan.cz architekt
Jan Kukla jan.kukla@coplan.cz samostatný projektant
Lukáš Cimala lukas.cimala@coplan.cz samostatný projektant, CAD podpora
Ivana Vaňková ivana.vankova@coplan.cz konstruktérka

Statika stavebních konstrukcí

Ing. Miloš Karpíšek a.i. milos.karpisek@coplan.cz vedoucí oddělení statiky stavebních konstrukcí
Ing. František Roušar frantisek.rousar@coplan.cz samostatný projektant
Ing. Petr Melzoch petr.melzoch@coplan.cz samostatný projektant
Ing. Lucie Suchopárová lucie.suchoparova@coplan.cz samostatný projektant

Některé zaměstnance je možné kontaktovat také přes Skype:
Stanislav Babka
Lukáš Cimala
Jan Čech
Karel Frontz
Jan Kukla
Petr Melzoch
Lucie Suchopárová
Miloš Škoda

Pokud byste rád(a) rozšířil(a) naše řady, podívejte se na volná pracovní místa ve firmě COPLAN Projekt s.r.o..